Frosio Inspeksjon

ScreenShot081

Vi kan hjelpe deg med tilstandsvurdering, råd og veiledning for riktig valg av korrosjonsbeskyttelsessystem for ulike bruksområder. Valg av riktig overflatesystem bestemmer levetiden på det behandlede objektet, vi kan hjelpe deg til å gjøre en velinformert avveining mellom kostnad og levetid.

Grip Maling genererer rapporter som er i henhold til aktuelle standarder og sikrer deg den riktige dokumentasjonen du trenger.
Et hvert objekt trenger en god inspeksjon, uansett om prosjektet er lite eller stort kan Grip Maling hjelpe deg.
Grip Maling kan også leie ut Frosio-inspektører ved forespørsel.

 

Kontakt oss i dag