GMK på Nyhamna og Draugen

GMK er med-leverandør på Nyhamna og Draugen   GMK Grip Maling har som med-leverandør med Prezioso Linjebygg blitt tildelt rammekontrakten med Aker Solutions AS på leveranse av ISO-fagene på Ormen Lange og Draugen. Kontakten omfatter disiplinene isolasjon, stillas og overflatebehandling i tillegg til blant annet tilkomstteknikk. Kan vare i ti år Kontrakten har en varighet til 1. september 2021 med …